Przystań Szkraba - przedszkole gdynia
Aleksandra Molenda
Dyrektor


Absolwentka filologii angielskiej.
Posiada siedmioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku żłobkowym. Od lat czterech sprawuje podwójną funkcję opiekunki i dyrektora w żłobku Harvardzik.

Zajmuje się sprawami organizacyjnymi, zapisami dzieci oraz kontaktem z rodzicami. Osobiste zainteresowanie sztuką i literaturą stara się wykorzystywać podczas zajęć plastycznych z dziećmi, jak również przekazywać im podstawy jeżyka angielskiego w dostępny i przyjazny dla nich sposób.


Joanna Block

Opiekunka.
Absolwentka pedagogiki społeczno-opiekuńczej i pracy socjalnej. Posiada trzyletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. Prywatną pasję do tańca przekazuje podopiecznym podczas prowadzonych zajęć i zabaw ruchowych oraz gimnastyki.

Weronika Wenta

Opiekunka.
Studentka pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną.

Miłość do zwierząt i zainteresowanie muzyką stara się przekazywać podczas prowadzonych zajęć, w które wkłada dużo zaangażowania. Codziennym czytaniem książeczek zachęca dzieci do poznawania świata.
Radosne dzieciństwo to klucz do szczęśliwego Życia.

Email:   harvardzik.rumia@gmail.com